Femke krijgt een eigen willetje

We zijn op Femke’s kamer, want ze wil per sé op het potje plassen en die staat al op haar kamer.

Wanneer ze klaar is til ik haar op en loop naar de trap. “Nee!” roept Femke, “zelf lopen!” Ik zet haar dus bovenaan de trap neer.

Ze kijkt me aan, draait zich om, loopt haar kamer weer in naar het punt waar we startten, komt naar mij terug lopen en zegt: “Zélf lopen papa!”

🙄